Skip to main content

Alternatieve brandstoffen

Milieuwetgeving vraagt steeds meer van de onderneming. Voertuigbewegingen nemen steeds meer toe. Klanten bevinden zich vaker verder weg als voorheen. De prijs van fossiele brandstoffen neemt nog altijd toe samen met de kosten om een voertuig in bezit/beheer te hebben. Hiernaast is de discussie omtrent schadelijke stoffen actueler als ooit.

Milieuwetgeving vraagt steeds meer van uw onderneming. Voertuigbewegingen nemen nog steeds toe. Uw (potentiële) klanten bevinden zich (noodgedwongen) verder weg. De prijs van fossiele brandstoffen blijft stijgen en daarmee ook de exploitatiekosten van uw bedrijfswagens.

Middels onze gerichte analyse omtrent diverse vormen van brandstoffen krijgt u praktisch en snel inzichtelijk welke kansen/bedreigingen bijvoorbeeld elektrisch rijden of rijden op aardgas voor uw onderneming met zich meebrengen.

Nadere analyse wordt gedaan naar uw optimale wagenpark-mix gerelateerd aan uw totale, dagelijkse voertuigbewegingen. Wij helpen u zonodig graag de gedane aanbevelingen in uw bedrijf te implementeren.

In de analyse kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen nader onderzocht en geconcludeerd worden met aanbevelingen:

  • kansen/bedreigingen (hybride) elektrisch rijden, CNG (aardgas), groengas, LNG (vloeibaar aardgas) voor huidig of toekomstig wagenpark

Wat levert het u op ?

  • analyse van kansen/bedreigingen per alternatieve brandstof voor uw bedrijf
  • impact exploitatie per alternatieve brandstof voor uw wagenpark
  • concreet stappenplan voor implementatie

 

PROJECTEN

Wij hebben jarenlange ervaring met het succesvol benaderen van vraagstukken waar onze voornaamste doelgroepen mee zitten. Typische factoren zijn gemengde wagenparken (nadruk op grotere voertuigen) veelal in eigendom. Hierbij spelen bijvoorbeeld terugkerende voertuigschades relatief vaak een grote rol.

INVENTARISATIE EN ADVIES OP MAAT

Er gebeurt heel veel in bedrijfswagen/mobiliteits-land. Ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar steeds sneller op.

Volg ons op LinkedIn

Wij staan ​​altijd open voor nieuwe contacten